آسیب شناسی انتخابات مجلس در ایلام

پدیده ی انتخابات یکی ازمعدودپدیده های با فراوانی تکرار کمابیش سالانه جامعه ی ماست ومانند واپسماندگیهایمان درسایر نهادهای فرهنگی  دراین عرصه نیزهمچنان باآسیب هایی مواجهیم که یادآوریشان ضرورتی انکارناپذیراست.درحالیکه تاانتخابات مجلس نهم مدت زمان زیادی باقی مانده است یارگیری ها واعلام حضوردرانتخابات ازطریق پیامک و عیادت و دید وبازدیدهای سیاسی آغازشده است. این نوشتار  درصدد برشماری برخی ازویژگیهای خاص وبومی این پدیده است.نوشتارحاضرگزیده ای ازسخنرانی  اینجانب در جمع دانشجویان درانتخابات سابق است که همچنان می تواند بیانگربخش عمده ای از ویژگیهای این پدیده باشد!!!!

درآن سخنرانی دیدگاههای نظری مطرح شده توسط اندیشمندان جامعه شناسی نظیرمرتن -وبر -مارکس-پارسونزوپاره توتحلیل وضمن بررسی واگرائی وهمگرائی این دیدگاه هابه یک چارچوب نظری تحلیلی برای تحلیل انتخابات در استان پرداخته شده وبمددالگوی نظری آلبرت بندورادرروانشناسی این پدیده تحلیل گردید بنظرمیرسد۲دسته عوامل درالگوی انتخاباتی دراستان ایلام ودیگر استانهای همجوار نقش پراهمیت وآسیب زا یی دارند که خلاصه ای از آنها را مطرح مینماییم :

۱-عوامل فرهنگی واجتماعی:

۱-فرهنگ عشیره ای وعدم تحقق کامل فرماسیونهای اجتماعی ناشی ازتخته قاپوکردن عشایر دردوره پهلوی

۲-بومی نکردن مشترکات منطقی فرهنگ ملی وجهانی

۳-ضعف تعمیم حس وفاداری به نهادهای ملی ودرنتیجه فرهنگ سیاسی محدودمبتنی بروابستگیهای ناب محلی

۴-فقدان یا ضعف نهادهای مدنی واحزاب سیاسی ودرنتیجه ظهورفردبعنوان نیروی سیاسی ضعیف

۵-خویشاوندگرائی وحس تعلق به قبیله وتبدیل رقابت سیاسی به کشمکش قبیله ای

۶-خودی تلقی کردن نامزدایلی وغیرخودی بودن سایرنامزدها وعدم توجه به برنامه ها

۷-توزیع نامتناسب اقتدار ایلات رابرای حمایت کاندیدای ایلی بسیج میکند

۸ -به جای برنامه هاوشکافهای سیاسی ومدنی شکافهای منطقه ای وزبانی باهم رقابت میکنند

۹-سرنوشت سازبودن انتساب به ایل قدرتمندوپرجمعیت وخویشاوندان سببی وسیاسی

۱۰-سیاست گریزی یا سیاست پرهیزی زنان وپیروی سیاسی آنان از همسران(هرمرد ایلیاتی ۲رای دارد!!)

۱۱-شیخوخیت وپیرسالاری تعمیق گر دلبستگی به فرهنگ عشیره ای است ودرانتخابات موثر!!

۱۲-تصمیم گیری پیران همواره احزاب دست راستی  ومحافظه کار یا دولت سالار را تقویت کرده وکاندیدای ایلی اینگونه راترجیح میدهد

۱۳-دربسترمناسبات اجتماعی جامعه درحال گذارکاندیدای نخبه واقعی نیزنخبه اسمی میشودودرتبلیغات عوامزده عمل میکند

 

۲-عوامل مرتبط باکاندیداها:

۱-بهره گیری اغلب کاندیداهاازکنشهای سنتی وعاطفی

۲-تبلیغات home to home&face to face                                            

۳-معامله با پیله وران سیاسی بابهره گیری ازمحرک مادی

 ۴-وعده های دروغین غیر محقق براساس نیازهای افراد ومناطق ونیز قول تحقق وعده های محقق نشده نماینده قبلی

۵-عوام فریبی ووارونه جلوه دادن واقعیت۶

-همشکلی رفتاری باعوام وتوده مردم برای کسب مشروعیت(عیادت -فاتحه -......)

۷-همشکلی رفتاری با توده وعوام درآستانه کاندیداشدن(تواضع متکبرین وآشنائی قدم مبارک پاترول نشینان(وانگهی دراین دوره سانتافه و لگسوس سواران با پیاده روها)

۸-ارائه ایدئولوژی مبهم(هرکسی از ظن خود شدیارمن)

۹ -انتساب خود به جناح مستقل وتوجیهات بی اساس سیاسی(ابن الوقتی سیاسی)

۱۰-فرصت طلبی وتبلیغات زودرس

۱۱-استفاده ابزاری ازدین وپیمان براساس آموزه های مقدس بدون توجیه منطقی وعقلانی

۱۲-دامن زدن به احساسات قوم مدارانه وتحریک گروه های قومی برای رسیدن به هدف (البته برخی آموزه های سیاسی وحزبی را نیز به عنصرقومی می آلایند  !!!!!!!!)

۱۳-جابجائی اهداف (استفاده ازمناصب اداری درچندسال برای رسیدن به هدف درکارزارانتخاباتی !!!)

۱۴-ارائه شیوه تبلیغات براساس نیاز واعطای پاداش زمانمند به افرادمتنفذ

                        نتیجه:

۱-پول ننگین   و    وعده ی دروغین     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ۲-الف:تعیین هدف 

  ب:شناسائی کاندیداها

پ:ارزیابی برنامه ها

ت:رای به فردشایسته ومعتقدبه مردم سالاری دینی

        موفق باشیـــــــــــــــد 

 

 

/ 9 نظر / 33 بازدید
دلگیر

سلام استاد اگه وقتی داشتی سری به ما بزن خوشحال میشم میزبان نگاه مهربونتون باشم . عالی بود استفاده کردیم

حمید منصوری

باسلام تاحدودی فرمایشات شما را قبول دارم اما نه بطور کامل ما باید این وواقعیت را در نظر بگیرم که بعضی از پارامترهای بیان شده در مطلب شما در جامعه امروز مصداق ندارد بطور مثال در بند 11 شما شیخوخیت کاربرد خودرا تا حدودی از دست داده چراکه نسل جوان ما امروز با مطالعه و بینش و دیدی باز به انتخاب دست می زنند .که پیروز شدن جریان اصلاحات با اکثریت آرا استان در انتخابات مجلس هشتم مهر تاییدیست بر این ادعا. لذا بر قشر روشنفکر جامعه است که با آسیب شناسی به موقع از سنت به مدرنیته رسید. شادزی مهر افزون

حامي

سلام دايي خيلي خوشحال شديم كه وارددنياي مجازي شديدوازديدن مطالبتون واقعا وشحال شدم منتظرتون هستم كه بهم سربزنيد...

بهزاد مهکی

استاد گرامی سلام بنده را از مونیخ پذیرا باشید. فرمایش شما در مورد استفاده از دانشجویان بورسیه خارجی به عنوان یکی از راهکارهای سیاست خارجی درست است اما از دیدگاه بنده دو نکته را نباید فراموش کرد. 1. کشورهای دیگر که دانشجوی بورسیه خارجی پذیرش می کنند خیالشان از بابت دانشجویان داخلی آسوده است و زیرساخت هایشان آماده است نه مانند ما که دانشجویان دکترایی چون من پس از 4 سال هنوز حتی صندلی، رایانه، چاپگر، اینترنت و .. نداریم!! 2. بدون شک کشورهای دیگر با برنامه ریزی و هوشمندی به جذب دانشجو اقدام می کنند و دستگاه سیاست خارجیشان کارشناسان زیده ای دارد که فرجام کارها را رصد می کند و دنبال این هستند که اگر امروز یک دلار هزینه می کنند فردا ارزش افزوده ی چند برابر برایشان داشته باشد اما آیا در مورد کشور ما چنین چیزی صدق می کند؟ به باور بنده، این اقدام ما نیز همچون سایر اقدمات و هزینه های بی برنامه ره به جایی نمی برد و نتیجه این می شود که امروز می بینیم. با پوزش از تصدیع وقت شما استاد گرامی، بهانه ای بود برای درد دل گرچه دردها بسیارند. به امید دیدار

chavirestan

I agree!! The reason I find your line so essential is that I have thought for several years, many in fact, that the law would be the final decision-makers on this matter as it all weighed so heavily on constitutional issues but then not fully sure! While politicians have used gay marriage in the ‘culture wars’ so to gain power, it is the gay men and women around the nation who have suffered. Therefore, I have always held that as a socio-legal issue and hope finding a chance to suggest you to open a new horizon to the subject too. Most voters have no knowledge of the 11th Art of Election Act Why then should they have any right to vote on a gay person’s happiness best

هم مرام

سلام از اینکه مطلب می نویسی خوشحالیم اما بند 12 این مقاله به نخبگان استان بر میگرد د از جمله خود شما . اصلاح طلب اما در انتخابات حامی کسی که هم طایفه ات می شوی که راستی محض است باز هم تشکر که سر صحبت باز کردی

چوار

سلام دايي ممنون كه حوصله به خرج دادي واين چنين زيبا دردهاورنج هامون روبه تصويركشيدي ازت ممنون هستيم كه واقعيتها رابه تصويركشيدي...وموضوع انتخابات روزيبابه تصويركشيدي...

رضا میرزاد

با سلام مقاله حضر تعالی را در سایت استفاده کردیم با اجازه

باران

با سلام خیلی خوشحالم که برای اولین بار تونستم مطلبی واقعی در مورد انتخابات ایلام بخونم ، به امید روزی که انتخابات ایلام بر اساس شایسته سالاری باشه نه قوم سالاری.